Panasonic Kxtg2512FX

Solve device problem

Videos (tutorials) Documents (manuals)

Videos

Điện thoại để bàn Panasonic KX-TG2512

Tôi đã tạo video này bằng Trình tạo trình chiếu của YouTube (http://www.youtube.com/upload) Call 0913530092 (Lan anh để ...

Panasonic KX-TG2511-CX Unboxing

This is quite a good cordless phone that has clear sound,speaker and other features.

Panasonic KX-TG8162 review en unboxing (NL/BE)

Panasonic KX-TG8162 aanschaffen? Ga naar: http://coolb.lu/panasonic_kx_tg8162.

Documents