Philips CD250

Solve device problem

Videos (tutorials) Documents (manuals)

Videos

Philips digital cordless phone 6000 series

The elegant and chic Philips 6000 series delivers stunning sound reproduction of HQ-Sound. Enjoy an extra-large, high-contrast ...

Tutorial - Pairing Home Phone on base Philips CD150 - The design cordless hands free handset

Learn how to pair your Home Phone to your Philips base. The Home Phone is the new design cordless phone for the home, ...

Đèn L4 gắn trên CD250 - 0909.272.010

0909.272.010 - phụ tùng Thiện Cường chi nhánh Sài Gòn phân phối và gắn trực tiếp lên xe các dòng sản phẩm đèn led cao cấp, ...

Documents