Sony VPL-CX1

Solve device problem

Videos (tutorials) Documents (manuals)

Videos

how i repair a sony beamer XGA VPL-CX1 Power supply

FYi Resistor R609, R613 each 4.7Ohm.

SONY XGRVLP-CX1 VIDEO PROJECTOR

SONY XGRVLP-CX1 VIDEO PROJECTOR FOR SALE EBAY.

Mua bán máy chiếu cũ, 0949.51.3333, sony vpl- cs1 / vpl - cx1 / vpl- cs2

Mua bán máy chiếu cũ, 0949.51.3333, sony vpl- cs1 / vpl - cx1 / vpl- cs2 Trung tâm thanh lý máy chiếu hỏng chết cũ tại nhà và văn ...

Documents