Acer X1130P

Solve device problem

Videos (tutorials) Documents (manuals)

Videos

Cho Thuê Máy Chiếu VNPC - Máy Chiếu ACER X1130P PROJECTOR

CÔNG TY VNPC MÁY CHIẾU ACER X1130P PROJECTOR - Độ chiếu sáng : 2500 ANSI lumens, 0.55" DarkChipTM 3 DMD - Độ ...

Công Ty VNPC - Máy Chiếu ACER X1130P PROJECTOR

CÔNG TY VNPC MÁY CHIẾU ACER X1130P PROJECTOR - Độ chiếu sáng : 2500 ANSI lumens, 0.55" DarkChipTM 3 DMD - Độ ...

Acer X1130P Projector

Brief clip showing the Acer X1130p in use. Showing short clip from Shrek The Third.

Documents