Sony CDX-4180R

Solve device problem

Videos (tutorials) Documents (manuals)

Videos

Novoseltzi (vidin), N/W Bulgaria FM DX Scan 1/2

В началото да отбележа, че Петроханските предаватели отсъстваха през целия ден (101,4 и 103,9) Локация: Надлеза...

Negovanovtzi (near vidin), N/W Bulgaria FM DX Scan 2/4

Геогр. Кординати: 44° 4'49.05"N 22°52'24.47"E Техника: Sony Car CD-CDX 4180R + Renault factory 1m. antenna Снимки от ...

Negovanovtzi (near vidin), N/W Bulgaria FM DX Scan 3/4

Геогр. Кординати: 44° 4'49.05"N 22°52'24.47"E Техника: Sony Car CD-CDX 4180R + Renault factory 1m. antenna Снимки от ...

Documents