Tenda W311R

Solve device problem

Videos (tutorials) Documents (manuals)

Videos

Hướng dẫn config Tenda W311R để Repeater lại sóng Wifi

Trước hết bạn cần phải có 2 cái Tenda cùng loại W311R, và chú ý là firmware cũng phải giống nhau nhé! Nếu muốn dùng ...

configuração rápida do roteador Tenda W311R

neste vídeo estou ensinando a configurar o roteador Tenda W311R acesse: http://pp-info1.blogspot.com/ ...

Tenda W311R Wireless Security Setup (WEP)

A little tut on how to setup the Wireless security (WEP)on a TENDA Router Latest Website: http://www.tendausa.com/ Old Website: ...

Documents